Gazelle Business

SISTEMI I FTYRJES

Radiatori i dyanshëm i bërë nga T-RAD (ndërmarrja e përbashkët ruso-japoneze) me shkëmbim të shtuar të nxehtësisë siguron efikasitet të lartë të sistemit të ftohjes në të gjitha mënyrat e drejtimit dhe nuk ka rrjedhje gjatë funksionimit të automjetit.

SISTEMI I FUSTIT

Sistemi i karburantit është bërë nga tuba karburanti poliamid (rezistent ndaj presionit të lartë) që parandalojnë çdo deformim të kanaleve të ajrit gjatë funksionimit të motorit dhe zvogëlojnë zhurmën e brendshme.

MENAXHIMI I SHERRBIMIT ZF

Drejtuesi i energjisë, i prodhuar nga kompania e njohur ZF eliminon nevojën për servisim dhe zgjat jetën e shërbimit të automjetit. Përmirësimi i trajtimit, sinkronizimi i shkëlqyer i drejtimit të timonit, rritja e sigurisë aktive dhe parandalimi i rrjedhjeve dhe zhurmës gjatë funksionimit të automjetit.