Sadko Next

SHTEPISA E TRANSMISIONIT E E RINFORCUAR

Automjeti është i pajisur me një transmetim kohor të përforcuar elektropneumatikisht që shpërndan çift rrotullues midis akseve të drejtimit në një mënyrë që siguron performancën më të mirë në terren.

SISTEMI I FUNKES

Frenim efektiv edhe me presion të lehtë në pedalin e frenave.

ÇFARË TJETËR ?

Si përfaqësues të autorizuar të automjeteve komerciale GAZ - ne kemi përgjigjet për të gjitha pyetjet. Na kontaktoni!